[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự khác biệt giữa INCOTERMS 2000 và INCOTERMS 2010 tính cấp thiết của INCOTERMS 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Sự khác biệt giữa INCOTERMS 2000 và INCOTERMS 2010 tính cấp thiết của INCOTERMS 2010
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ INCOTERMS
1.1 Tổng quan về Incoterms
1.1.1 Incoterms là gì
1.1.2 Mục đích và phạm vi áp dụng
1.1.2.1 Mục đích
1.1.2.2 Phạm vi áp dụng
1.2 Tại sao phải sửa đổi Incoterms?
1.3 Incoterms 2000
1.3.1 Tổng quan về Incoterms 2000
1.3.2 Nội dung cơ bản của Incoterms 2000
1.3.2.1 Điều kiện nhóm “E”
1.3.2.2 Các điều kiện nhóm “F”
1.3.2.3 Các điều kiện nhóm “C”
1.3.2.4 Các điều kiện nhóm “D”
1.3.3 Những điểm khác nhau cơ bản giữa Incoterms 1990 và Incoterms 2000
1.4 Incoterms 2010
1.4.1 Tổng quan về Incoterms 2010
1.4.2 Nội dung cơ bản của Incoterms 2010
1.4.2.1 Điều kiện nhóm “E”
1.4.2.2 Các điều kiện nhóm “F”
1.4.2.3 Các điều kiện nhóm “C”
1.4.2.4 Các điều kiện nhóm “D”
1.4.3 Những điểm khác nhau cơ bản giữa Incoterms 2000 và Incoterms 2010
1.5 Dẫn chiếu Incoterms vào hợp đồng mua bán hàng hóa
CHƯƠNG 2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA INCOTERMS 2010
2.1 Những bất cập trong việc phân chia chi phí và rủi ro khi hợp đồng ngoại thương dẫn chiếu đến Incoterms 2000
2.1.1 Incoterms và hợp đồng vận tải
2.1.2 Incoterms và rủi ro tiền hàng
2.2 Những bất cập trong thanh toán quốc tế khi hợp đồng ngoại thương dẫn chiếu đến Incoterms 2000
2.3 Tính cấp thiết của Incoterms 2010
2.3.1 Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải
2.3.1.1 EXW: Giao tại xưởng (... địa điểm quy định)
2.3.1.2 FCA: Giao cho người chuyên chở (... địa điểm quy định)
2.3.1.3 CPT: Cước phí trả tới (... nơi đến quy định)
2.3.1.4 CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới (… nơi đến quy định)
2.3.1.5 DAT: Giao tại bến (... nơi đến quy định)
2.3.1.6 DAP: Giao hàng tại nơi đến (... tên nơi đến)
2.3.1.7 DDP: Giao hàng đã thông quan nhập khẩu (… nơi đến quy định)
2.3.2 Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa
2.3.2.1 FAS: Giao dọc mạn tàu (… tên cảng xếp hàng quy định)
2.3.2.2 FOB: Giao hàng trên tàu (… tên cảng giao hàng)
2.3.2.3 CFR: Tiền hàng và cước (… cảng đến quy định)
2.3.2.4 CIF: Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí (… cảng đến quy định)
CHƯƠNG 3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA INCOTERMS 2010 VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG DẪN CHIẾU ĐẾN INCOTERMS 2010
3.1 Những thay đổi cơ bản của Incoterms 2010
3.2 Những hạn chế của Incoterms 2010
3.2.1 Chuyển giao quyền sở hữu
3.2.2 Các sự kiện không lường trước được và không thể khắc phục được
3.2.3 Vi phạm hợp đồng
3.2.4 Thỏa thuận sửa đổi các điều kiện chuẩn
3.3 Những lưu ý khi hợp đồng ngoại thương dẫn chiếu đến Incoterms 2010
3.3.1 Sử dụng Incoterms 2010 trong thương mại nội địa
3.3.2 Sử dụng điều kiện bảo hiểm
3.3.3 Sử dụng điều kiện FOB
3.3.4 Sử dụng điều kiện CIF
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan