[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và vai trò tín dụng Ngân hàng.
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.
1.4. Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong NHTM.
Chương 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đồng Á. 
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đồng Á - CN Hà Nội.
2.3. Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đồng Á - CN Hà Nội.
2.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đồng Á - CN Hà Nội. 
2.6. Những biện pháp Ngân hàng TMCP Đồng Á - CN Hà Nội đã áp dụng để hạn chế rủi ro tín dụng.
2.7. Đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đồng Á - CN Hà Nội.
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới.
3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng.
3.3. Kiến nghị với các cơ quan chức năng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan