[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bậc trùng của một cặp ánh xạ

[/kythuat]
[tomtat]
Bậc trùng của một cặp ánh xạ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. BẬC TRÙNG CỦA MỘT CẶP ÁNH XẠ ĐƠN TRỊ
1.1. Ánh xạ fredholm
1.2. Bậc trùng cho ánh xạ L-compact
1.3. Định lí tồn tại nghiệm cho những phương trình toán tử
Chương 2. BẬC TRÙNG CHO ÁNH XẠ ĐA TRỊ
2.1. Bậc cho trường vectơ compact trù mật đa trị
2.2. Bậc trùng cho ánh xạ đa trị
2.3. Các tính chất cơ bản của bậc trùng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan