[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bao nội xạ của môđun những hình ảnh cụ thể của nó

[/kythuat]
[tomtat]
Bao nội xạ của môđun những hình ảnh cụ thể của nó
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Môđun – Môđun con – Môđun thương
1.2. Đồng cấu môđun
1.3. Tích trực tiếp – Tổng trực tiếp
1.4. Tích Tenxơ
1.5. Môđun cốt yếu - Đối cốt yếu
1.6. Môđun nội xạ
1.7. Môđun Noether – vành Noether
1.8. Giới hạn trực tiếp
Chương 2. BAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓ
2.1. Mở rộng cốt yếu và bao nội xạ
2.2. Những ví dụ cụ thể về bao nội xạ của Môđun
2.3. Tính nội xạ trên vành Noether
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan