[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khái niệm tập hợp ở trung học phổ thông sự nối khớp giữa hai vai trò đối tượng và công cụ

[/kythuat]
[tomtat]
Khái niệm tập hợp ở trung học phổ thông sự nối khớp giữa hai vai trò đối tượng và công cụ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHẢO SÁT KHOA HỌC LUẬN VỀ VAI TRÒ ĐỐI TƯỢNG VÀ CÔNG CỤ CỦA TẬP HỢP
1.1. Sự hình thành và phát triển lý thuyết tập hợp của Cantor
1.1.1. Lực lượng của tập vô hạn
1.1.2. Giả thuyết continuum
1.1.3. Các nghịch lý trong lý thuyết tập hợp của Cantor
1.2. Tiên đề hóa lý thuyết tập hợp: hệ tiên đề Zermelo-Fraenkel, hệ tiên đề von Neumann-Bernays-Gödel, hệ tiên đề Russell
1.2.1. Hệ tiên đề và lý thuyết Zermelo-Fraenkel
1.2.2. Hệ tiên đề von Neumann-Bernays-Gödel và lý thuyết lớp
1.2.3. Lý thuyết kiểu
1.3. Lý thuyết tập hợp trong toán học hiện đại
1.3.1. Lý thuyết tập hợp trong chuyên luận của Bourbaki
1.3.2. Vai trò của lý thuyết tập hợp trong toán học hiện đại
Kết luận chương 1
Chương 2. VAI TRÒ ĐỐI TƯỢNG VÀ CÔNG CỤ CỦA TẬP HỢP TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Phân tích sách Đại số 10 cơ bản
2.1.1. Mục đích đưa khái niệm Tập hợp vào sách giáo khoa
2.1.2. Tập hợp - đối tượng dạy học trong chương trình Toán THPT
2.2. Khảo sát chương trình Toán THPT ban cơ bản hiện hành
2.2.1. Hàm số và đồ thị
2.2.2. Phương trình và bất phương trình_hệ phương trình và hệ bất phương trình
2.2.3. Đại số tổ hợp
2.2.4. Xác suất và thống kê
2.2.5. Hình học
Kết luận chương 2
Chương 3. ĐỐI CHIẾU VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG
3.1. Độ lệch của chuyển hóa sư phạm đối với khái niệm tập hợp.
3.1.1. Kết quả chương 1
3.1.2. Kết quả chương 2
3.1.3. Chuyển hóa sư phạm đối với khái niệm tập hợp và sự nối khớp giữa hai vai trò đối tượng và công cụ của tập hợp
3.2. Nghiên cứu thực nghiệm
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm
3.2.2. Hình thức thực nghiệm
3.2.3. Phân tích tiên nghiệm và phân tích hậu nghiệm các bài toán thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan