[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng chịu mặn của cây tràm chua Melaleuca leucadendra L

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng chịu mặn của cây tràm chua Melaleuca leucadendra L
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Sơ nét về cây tràm chua
1.1.1. Phân loại
1.1.2. Mô tả
1.1.3. Phân bố
1.1.4. Thành phần hóa học
1.1.5. Đặc điểm thích nghi
1.1.6. Công dụng
1.1.7. Xuất xứ
1.2. Stress ở thực vật
1.2.1. Thuật ngữ
1.2.2. Tính chất của các tác nhân gây stress
1.2.3. Cách đáp ứng của thực vật đối với stress
1.2.4. Acid abscisic và khả năng chống chịu với stress
1.3. Các vấn đề liên quan đến nồng độ muối cao
1.3.1. Sự tích tụ muối làm hư hại cấu trúc đất và chức năng thực vật
1.3.2. Sự nhiễm mặn cản tăng trưởng và quang hợp
1.3.3. Nồng độ muối cao tác động lên sự thẩm thấu
1.3.4. Kiểm soát sinh tổng hợp glycerol khi cây chống chịu với stress nồng độ muối cao
1.3.5. Thực vật có nhiều cách tránh tổn hại do muối
1.3.6. Các phản ứng và biểu hiện của thực vật khi bị stress mặn
1.3.7. Stress mặn cảm ứng sự tổng hợp các protein mới
1.4. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về cây tràm chua
1.4.1. Nghiên cứu phản ứng của cây con với các kim loại
1.4.2. Nghiên cứu kỹ thuật trồng, lai giống tràm Melaleuca leucadendra L.
1.4.3. Nghiên cứu công dụng của tràm Melaleuca leucadendra L
1.5. Các nghiên cứu nước ngoài về khả năng chống chịu với stress của thực vật
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.2. Thời gian, địa điểm
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Quan sát thực địa
2.3.2. Quan sát hình thái giải phẫu
2.3.3. Khảo sát khả năng chịu mặn
2.3.4. Xác định trọng lượng tươi, trọng lượng khô
2.3.5. Đo cường độ hô hấp, quang hợp
2.3.6. Đo hàm lượng diệp lục tố tổng số
2.3.7. Đo hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
2.3.8. Ứng dụng
2.3.9. Xử lý thống kê
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hình thái
3.2. Cấu trúc giải phẫu
3.3. Độ mặn của nước
3.4. Khả năng chịu mặn của rễ
3.5. Trọng lượng tươi, trọng lượng khô của lá sau khi nuôi cấy
3.6. Cường độ hô hấp, quang hợp của lá sau khi nuôi cấy
3.7. Hàm lượng diệp lục tố tổng số của lá sau khi nuôi cấy
3.8. Khả năng chịu mặn của lá
3.9. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng của lá và rễ sau khi nuôi cấy
3.10.Ứng dụng
3.9.1. Trong vườn
3.9.2. Trong tự nhiên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan