[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát về mặt thực vật học, hoạt tính ức chế enzym α-amylase và α-glucosidase in vitro của cao chiết toàn phần từ Mướp đắng rừng (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.), Tầm bóp (Physalis angulata L.), Lô hội (Aloe vera (L.) Burm.f)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát về mặt thực vật học, hoạt tính ức chế enzym α-amylase và α-glucosidase in vitro của cao chiết toàn phần từ Mướp đắng rừng (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.), Tầm bóp (Physalis angulata L.), Lô hội (Aloe vera (L.) Burm.f)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Yếu tố nguy cơ
1.1.3. Phân loại
1.1.4. Dịch tễ
1.1.5. Chẩn đoán
1.1.6. Thuốc điều trị đái tháo đường
1.2. TỔNG QUAN VỀ DƯỢC LIỆU
1.2.1. Mướp đắng rừng
1.2.2. Tầm bóp
1.2.3. Lô hội
1.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT VÀ LÀM KHÔ MẪU
1.3.1. Phương pháp ngâm
1.3.2. Phương pháp chiết các nguyên liệu tươi
1.3.3. Các phương pháp làm khô mẫu
1.4. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA CÂY MƯỚP ĐẮNG RỪNG, TẦM BÓP, LÔ HỘI
1.4.1. Nghiên cứu trên Mướp đắng rừng
1.4.2. Nghiên cứu trên Tầm bóp
1.4.3. Nghiên cứu trên Lô hội
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1.1. Thời gian nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Vật liệu nghiên cứu
2.1.4. Dung môi, hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị nghiên cứu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Khảo sát về mặt thực vật học
2.2.2. Chiết xuất và thu cao dược liệu
2.2.3. Khảo sát tác dụng hạ đường huyết in vitro của các cao dược liệu
2.2.4. Phân tích kết quả và xử lý số liệu thống kê
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. KHẢO SÁT VỀ MẶT THỰC VẬT HỌC
3.1.1. Cây Mướp đắng rừng
3.1.2. Cây Tầm bóp
3.1.3. Cây Lô hội
3.2. HIỆU SUẤT CHIẾT CAO DƯỢC LIỆU
3.3. HOẠT TÍNH ỨC CHẾ α-AMYLASE, α-GLUCOSIDASE CỦA DƯỢC LIỆU
3.3.1. Hoạt tính ức chế α-amylase
3.3.2. Hoạt tính ức chế α-glucosidase
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan