[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình phân tích hoạt độ 238U, 232Th, 40K của mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế GAMMA GMX-35p470

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình phân tích hoạt độ 238U, 232Th, 40K của mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế GAMMA GMX-35p470
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
1.1. Nguồn gốc phóng xạ môi trường
1.1.1. Đồng vị phóng xạ nhân tạo
1.1.2. Đồng vị phóng xạ tự nhiên
1.1.3. Phông bức xạ gamma
1.2. Hoạt độ phóng xạ trong mẫu môi trường đất
1.2.1. Sơ lược về đất
1.2.2. Nguồn gốc của hoạt độ phóng xạ trong đất
1.2.3. Mục đích của việc nghiên cứu hoạt độ phóng xạ trong đất
1.3. Các đặc trưng hệ phổ kế
1.3.1. Độ phân giải năng lượng
1.3.2. Hiệu suất ghi nhận của đầu dò
1.3.3. Những ảnh hưởng lên hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần
1.3.4. Chuẩn năng lượng
1.3.5. Giới hạn tới hạn LC (số đếm)
1.3.6. Giới hạn phát hiện LD (số đếm)
1.3.7. Giới hạn phát hiện hoạt độ MDA (Bq)
1.3.8. Giới hạn phát hiện nồng độ MDC (Bq/ kg) [19]
1.3.9. Hiệu chỉnh phân rã
1.3.10. Hiệu chỉnh tự hấp thụ
1.3.11. Hệ số hiệu chỉnh trùng phùng
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẤT
2.1. Nguyên tắc
2.2. Phương pháp lấy mẫu
2.2.1. Khảo sát ban đầu ở một vùng đất
2.2.2. Các phương pháp lấy mẫu
2.3. Kế hoạch lấy mẫu
2.3.1. Lựa chọn khu vực và đơn vị lấy mẫu
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu theo xác suất
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu phi xác suất
2.4. Quy trình lấy mẫu
2.5. Cách lấy mẫu đất
2.5.1. Lấy mẫu đất hình trụ
2.5.2. Lấy mẫu đất theo khung vuông hoặc khung tròn
2.5.3. Lấy mẫu ở các tầng đất
2.5.4. Lấy mẫu đất từ các mương rãnh
2.5.5. Lấy mẫu từ độ sâu của các lõi khoan
2.6. Xác định hoạt độ phóng xạ trên mặt đất
2.6.1. Xác định hoạt độ phóng xạ sử dụng dữ liệu trên mặt đất
2.6.2. Xác định hoạt độ phóng xạ sử dụng dữ liệu ở tất cả các tầng đất
2.7. Chuẩn bị mẫu
2.7.1. Phân loại và đóng gói mẫu
2.7.2. Vận chuyển và lưu trữ mẫu
2.7. 3. Xử lý mẫu
2.8. Sơ lược các bước phân tích hoạt độ phóng xạ
2.8.1. Đóng gói mẫu cho các mục tiêu đo khác nhau
2.8.2. Phông nền phòng thí nghiệm
2.9. Phân tích các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế gamma
2.9.1. Phát hiện 238U
2.9.2. Phát hiện 232Th
2.9.3. Phát hiện 40K
2.9.4. Một số phương pháp xác định hàm lượng 238U, 40K, 232Th trong mẫu môi trường đất
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sơ lược về hệ phổ kế gamma GMX-35P470
3.1.1. DSP
3.1.2. Đầu dò GMX-35P470 [8]
3.1.3. Buồng chì giảm phông
3.1.4. Thiết bị X- Cooler
3.2. Hiệu chuẩn đầu dò GMX-35P470
3.2.1. Bố trí thí nghiệm
3.2.2. Chuẩn năng lượng
3.2.3. Chuẩn độ rộng đỉnh phổ
3.2.4. Chuẩn hiệu suất ghi của detector đối với nguồn điểm
3.2.5. So sánh hiệu suất thực nghiệm và hiệu suất mô phỏng bằng phần mềm Angle đối với nguồn điểm
3.2.6. Hiệu suất ghi nhận của đầu dò GMX-35P470 đối với nguồn Marinelli
3.3. Quy trình phân tích hoạt độ cụ thể trên hệ phổ kế GMX-35P470
3.3.1. Quy trình phân tích mẫu đất
3.3.2. Kết quả phân tích hoạt độ của 238U, 232Th, 40K trong mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế gamma GMX-35P470
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan