[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đặc điểm của bắp cải tím.
1.2. Đặc điểm của natriborat.
1.3. Nguyên tắc chiết tách anthocyanin từ thực vật.
1.4. Cấu trúc và đặc điểm của anthocyanin.
1.5. Các khó khăn thường gặp khi chiết tách anthocyanin trong một số nguyên liệu.
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của anthocyanin.
1.7. Ứng dụng của anthocyanin.
1.8. Tình hình nghiên cứu về anthocyanin trên thế giới và trong nước.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Hóa chất và thiết bị thí nghiệm.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định một số chỉ tiêu của bắp cải tím.
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến qui luật biến đổi màu của anthocyanin theo pH.
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của natriborat đến qui luật biến đổi màu của anthocyanin theo pH.
3.4. Đề xuất làm giấy thử để nhận diện ra sự có mặt của NB trong thực phẩm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan