[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguyễn Bính trong tiến trình vận động thơ ca Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

[/kythuat]
[tomtat]
Nguyễn Bính trong tiến trình vận động thơ ca Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYỄN BÍNH TRONG SỰ THÀNH HÌNH MỘT THỜI ĐẠI MỚI CỦA THƠ CA VIỆT NAM
1.1. Chân dung nhà thơ Nguyễn Bính.
1.2. Diện mạo một thời đại thi ca nhìn từ sự nghiệp sáng tác của thi sĩ Nguyễn Bính.
Chương 2: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ NGUYỄN BÍNH
2.1. Nét đặc sắc của phong cách Nguyễn Bính qua cái nhìn nghệ thuật và giọng điệu thơ.
2.2.1. Quan điểm nghệ thuật độc đáo.
2.2.2. Giọng điệu mang đậm sắc thái làng quê Bắc Bộ.
2.2. Cảm thức quê cảnh trong thơ Nguyễn Bính.
Chương 3: DẤU ẤN NGUYỄN BÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA THƠ CA DÂN TỘC
3.1. Nguyễn Bính và lối thơ lục bát hiện đại.
3.1.1. Tiếp nối nguồn thơ truyền thống.
3.1.2. Cải biến lối thơ cổ truyền.
3.2. “Lối kể chuyện bằng thơ” – nét độc đáo của thi pháp thơ Nguyễn Bính.
3.3. Ấn tượng Nguyễn Bính trên thi đàn dân tộc thế kỷ XX.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan