[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng sau 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng sau 1975
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI VĂN CHƯƠNG CỦA MA VĂN KHÁNG
1.1. Cuộc đời Ma Văn Kháng.
1.2. Con đường đến với văn chương của Ma Văn Kháng.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG SAU 1975
2.1. Nhìn lại thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng trước 1975.
2.2. Nhận diện thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng trước 1975.
Chương 3: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG SAU 1975
3.1. Thể hiện thế giới nhân vật qua chi tiết.
3.1.1. Chi tiết miêu tả ngoại hình tâm lý.
3.1.2. Chi tiết miêu tả yếu tố tính dục.
3.1.3. Chi tiết miêu tả thiên nhiên.
3.2. Thể hiện thế giới nhân vật qua ngôn ngữ.
3.2.1. Ngôn ngữ người trần thuật.
3.2.2. Ngôn ngữ nhân vật.
3.3. Thể hiện thế giới nhân vật qua kết cấu.
3.3.1. Tạo tình huống truyện.
3.2.2. Kết thúc truyện theo kiểu “ngẫu sự”, để ngỏ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan