[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thể tài dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

[/kythuat]
[tomtat]
Thể tài dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN HUY TƯỞNG NHÀ NGHỆ SĨ ĐA TÀI
1.1. Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.
1.2. Vị trí Nguyễn Huy Tưởng trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại.
1.3. Thể tài dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng.
Chương 2: CẢM THỨC LỊCH SỬ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG
2.1. Diện mạo lịch sử dân tộc trong tác phẩm Nguyễn Huy Tưởng.
2.2. Cảm hứng lịch sử và cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng.
2.2.1. Tái hiện nhân vật và sự kiện lịch sử bằng nhãn quan nghệ sĩ.
2.2.2. Sự kết hợp giữa tư duy tiểu thuyết và cảm hứng lịch sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng.
Chương 3: NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC VỀ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT QUA THỂ TÀI DÃ SỬ CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG
3.1. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện của Nguyễn Huy Tưởng.
3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật – bối cảnh trong tác phẩm Nguyễn Huy Tưởng.
3.2.1. Xây dựng nhân vật.
3.2.2. Không - thời gian lịch sử trong dã sử.
3.3. Thủ pháp kể chuyện dã sử của Nguyễn Huy Tưởng.
3.3.1. Ngôn ngữ kể truyện.
3.3.2. Hư cấu nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan