[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CAO CẤP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp trong ngân hàng thương mại.
1.2. Phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp trong ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CAO CẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
2.2. Giới thiệu về Trung tâm khách hàng cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
2.3. Các quy định chung trong cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
2.4. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn năm 2012 - 2014.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CAO CẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển cho vay tiêu dùng khách hàng cao cấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan