[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Nghệ An

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm dịch vụ Ngân hàng điện tử
1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng điện tử
1.1.3. Vai trò dịch vụ Ngân hàng điện tử
1.1.4. Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về vấn đề phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH NGHỆ AN
2.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Nghệ An
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An
2.2.1. Quy mô cung ứng dịch vụ
2.2.2. Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử
2.3. Đánh giá sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Nghệ An
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH NGHỆ AN
3.1. Định hướng phát triển
3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank
3.1.3. Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank Nghệ An
3.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử
3.2.1. Giải pháp mở rộng kênh phân phối dịch vụ Ngân hàng điện tử
3.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
3.2.3. Giải pháp Marketing
3.2.4. Giải pháp tăng tiện ích cho dịch vụ Ngân hàng điện tử
3.2.5. Giải pháp tăng độ cậy của dịch vụ Ngân hàng điện tử
3.2.6. Xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Agribank
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan