[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Trọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
1.1. Tổng quan chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
1.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Đức Trọng.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đức Trọng.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đức Trọng.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đức Trọng.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan