[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động.
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦ CÔNG TY CPTMĐTXD THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu về công ty CPTMĐTXD Thăng Long.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thăng Long.
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.
2.4. Đánh giá chung về tình hình quản lý vốn lưu động tại công ty.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển công ty.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Thăng Long.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan