[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động.
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỰNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC CHIÊM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm.
2.3. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm.
CHƯƠNG 3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC CHIÊM
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm.
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan