[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Một số vấn đề cơ bản về bất động sản
1.2 Nghiệp vụ cho vay kinh doanh bất động sản
1.3 Nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG
2.1 Tổng quan về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung
2.2 Tổng quan về nợ xấu bất động sản của cả nước
2.3 Xu hướng của thị trường bất động sản Việt Nam
2.4 Thực trạng nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và tại chi nhánh BIDV Quang Trung
2.5 Nguyên nhân xảy ra rủi ro nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại BIDV Quang Trung
2.6 Tác động của nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản đối với NHTM cổ phần BIDV Việt Nam – chi nhánh Quang Trung
2.7 Một số giải pháp hiện đang được áp dụng trong công tác hạn chế nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại chi nhánh BIDV Quang Trung
2.8 Đánh giá chung về công tác hạn chế nợ xấu trong cho vay kinh doanh bất động sản tại chi nhánh BIDV Quang Trung
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KINH DOANH BĐS TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH QUANG TRUNG
3.1 Định hướng về hạn chế nợ xấu trong cho vay kinh doanh BĐS tại ngân hàng BIDV Việt Nam – chi nhánh Quang Trung
3.2 Giải pháp hạn chế và quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh BĐS tại ngân hàng thương mại cổ phần BIDV Việt Nam – chi nhánh Quang Trung
3.3 Kiến nghị đối với cơ quan quản lí Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan