[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế tình trạng vàng hóa ở Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế tình trạng vàng hóa ở Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VÀNG HÓA NỀN KINH TẾ
1.1 Tổng quan về vàng
1.1.1 Khái niệm về vàng
1.1.2 Chức năng của vàng
1.1.3 Phân loại vàng
1.2 Tổng quan thị trường vàng thế giới
1.2.1 Cung vàng thế giới
1.2.2 Cầu vàng thế giới
1.3 Tổng quan về vàng hóa
1.3.1 Khái niệm vàng hóa
1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường mức độ vàng hóa nền kinh tế
1.3.3 Nguyên nhân của tình trạng vàng hóa
1.3.4 Những tác động của vàng hóa
1.4 Kinh nghiệm hạn chế vàng hóa của một số quốc gia trên thế giới
1.4.1 Vàng hóa ở Ấn Độ
1.4.2 Vàng hóa ở Trung Quốc
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM
2.1 Khái quát nền kinh tế Việt Nam
2.2 Mức độ và các biểu hiện vàng hóa ở Việt Nam
2.2.1 Mức độ vàng hóa ở Việt Nam
2.2.2 Biểu hiện vàng hóa ở Việt Nam
2.3 Nguyên nhân gây ra tình trạng vàng hóa ở Việt Nam
2.4 Ảnh hưởng của tình trạng vàng hóa tới nền kinh tế Việt Nam
2.5 Thực trạng hạn chế vàng hóa ở Việt Nam
2.5.1 Thực trạng chính sách quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng
2.5.2 Thực trạng chính sách quản lý vàng tài khoản
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
3.1 Định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
3.1.1 Mục tiêu và định hướng đổi mới quản lý thị trường vàng trong giai đoạn 2013 - 2020
3.1.2 Xây dựng thị trường vàng minh bạch, ổn định và ngày càng hoàn thiện
3.1.3 Đảm bảo thị trường vàng ổn định và tránh tối đa tác động tiêu cực tới các chỉ số kinh tế vĩ mô
3.2 Điều kiện tiên quyết để chống vàng hóa
3.3 Giải pháp hạn chế tình trạng vàng hóa
3.3.1 Huy động lượng vàng trong dân cư
3.3.2 Đa dạng hóa các thị trường vàng
3.3.3 Hạn chế tình trạng buôn lậu vàng
3.3.4 Nâng cao hiệu quả quản lý vàng thuộc dự trữ ngoại hối Nhà nước
3.4 Một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước
3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị với các Bộ, ban ngành liên quan khác
3.4.3 Về việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng đảm bảo cụ thể, chặt chẽ trong hoạt động quản lý thị trường
3.4.4 Về công tác thanh tra, giám sát
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan