[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại.
1.2. Huy động vốn với hoạt động kinh doanh của NHTM.
1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM.
1.4. Hiệu quả hoạt động huy động vốn.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VÂN ĐỒN – TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh
2.2. Thưc trạng hoạt động kinh doanh tại NHNo Chi nhánh Huyện Vân Đồn.
2.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của NHNo chi nhánh Huyện Vân Đồn.
2.4. Hiệu quả huy động vốn.
2.5. Hoạt động cho vay.
2 6. Đánh giá chung về công tác huy đông vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Vân Đồn.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN VÂN ĐỒN
3.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Vân Đồn từ nay đến năm 2014.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan