[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn trong doanh nghiệp.
1.2. Quản lý vốn và hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp.
1.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý vốn của doanh nghiệp.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý vốn.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CP GIỐNG VẬT TƯ NLN TUYÊN QUANG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần giống vật tư NLN Tuyên Quang.
2.2. Thực trạng quản lý vốn và hiệu quả quản lý vốn của Công ty.
2.3. Đánh giá về hiệu quả quản lý vốn của Công ty.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY GIỐNG VẬT TƯ NLN TUYÊN QUANG
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty giống vật tư NLN Tuyên Quang.
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan