[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN
2.1. Giới thiệu chung về công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản.
2.2. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản.
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN
3.1. Môi trường kinh tế.
3.2. Định hướng phát triển của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản.
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan