[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TỪ TỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.2 Nguồn vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại
1.3 Đặc điểm nguồn vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại
1.4 Vai trò của nguồn vốn tiền gửi đối với Ngân hàng thương mại
1.4.1 Nguồn vốn tiền gửi là nguồn quan trọng trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng.
1.4.2 Đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng.
1.4.3 Tăng khả năng cạnh tranh trong ngành.
1.5 Chất lượng nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại
1.5.2.1 Các chỉ tiêu định tính
1.5.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại
1.6.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.6.1.1 Chiến lược sử dụng vốn của ngân hàng
1.6.1.2 Lãi suất huy động
1.6.1.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng
1.6.1.4 Các hình thức huy động và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp
1.6.1.5 Khả năng nắm bắt thông tin
1.6.1.6 Trình độ công nghệ
1.6.1.7 Khả năng quản lý nội bộ trong ngân hàng.
1.6.2 Các nhân tố không thể kiểm soát được
1.6.2.1 Thu nhập và tâm lý của dân cư
1.6.2.2 Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng
1.6.2.3 Môi trường kinh tế xã hội
1.6.2.4 Môi trường pháp lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN - THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.
2.1 Khái quát về Ngân hàng Saì Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa.
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu và tổ chức ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín chi nhánh Đống Đa.
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Saì Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa.
2.1.1.2 Thành tựu đạt được
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.1.2.2 Các sản phẩm dịch vụ
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.2.1 Công tác huy động vốn
1.1.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.2 Các hoạt động kinh doanh khác
2.3 Thực trạng chất lượng nguồn tiền gửi tại Ngân hàng Sài Gòn – Thương tín chi nhánh Đống Đa.
2.3.1 Khái quát nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.3.2 Các chỉ tiêu định tính
2.3.3 Các chỉ tiêu định lượng
2.3.3.1 Lãi suất huy động
2.3.3.2 Chi phí khác
2.3.3.3 Chỉ tiêu chi phí một đơn vị vốn nguồn tiền gửi
2.3.3.4 Tỷ trọng nguồn vốn huy động vốn bằng hình thức tiền gửi trên tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng.
2.3.3.5 Tỷ trọng nguồn tiền gửi trên tổng nguồn vốn huy động
2.3.3.6 Tỷ trọng nguồn tiền gửi trên tổng nguồn huy động phân theo đối tượng
2.3.3.7 Tốc độ tăng trưởng của nguồn tiền gửi
2.3.3.8 Mức độ thuận tiện của khách hàng
2.4 Đánh giá thực chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa.
2.4.1 Những kết quả đạt được tại Ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.4.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
3.2 Định hướng nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Đống Đa
3.3.1 Chính sách đối với từng loại đối tượng khách hàng
3.3.1.1 Đối với dân cư.
3.3.1.2 Đối với các tổ chức kinh tế
3.3.1.3 Đối với các tổ chức tín dụng khác.
3.3.2 Có chính sách thích hợp trong việc khuyến khích khách hàng mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng.
3.3.3 Đa dạng hóa và nâng cao dịch vụ Ngân hàng
3.3.4 Gắn liền huy động vốn với sử dụng vốn
3.3.5 Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của ngân hàng
3.3.6 Nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng
3.3.7 Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống máy móc thiết bị tạo ra hình ảnh tốt về ngân hàng.
3.4 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường huy động vốn bằng tiền gửi tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Đống Đa.
3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước
3.4.1.1 Ổn định kinh tế vĩ mô
3.4.1.2 Tạo lập môi trường pháp lý
3.4.1.3 Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt .
3.4.1.4 Phương pháp khuyến khích người dân gửi tiền vào Ngân hàng.
3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đống Đa
3.4.2.1 Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng.
3.4.2.2 Tạo sự thuận lợi khi rút tiền gửi.
3.4.3 Kiến nghị đối với Chính phủ
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan