[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ABBank Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ABBank Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.
1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay.
1.1.2 Các hình thức cho vay của NHTM
1.3.1 Vai trò hoạt động cho vay của Ngân hàng.
1.2 Những vấn đề cơ bản của DNV&N.
1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Đặc điểm chủ yếu của DNV&N.
1.2.3 Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.3 Hiệu quả hoạt động cho vay.
1.3.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động cho vay.
1.3.2 Sự cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay DNV&N
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của ABBank – CN Hà Nội
2.1.3 Tình hình huy động vốn của ngân hàng trong giai đoạn 2010-2012
2.1.4 Tình hình cho vay chung của ABBank – CN Hà Nội
2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1 Tình hình cho vay của ngân hàng đối với DNV&N
2.3.2 Dựa trên chỉ tiêu định lượng
2.3.3 Dựa trên chỉ tiêu định tính
2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.1 Những mặt đạt được
2.4.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH – CN HÀ NỘI
3.1 Định hướng hoạt động cho vay DNV&N của ABBank – CN Hà Nội trong những năm tới.
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với DNV&N
3.1.3 Chiến lược của chi nhánh
3.2 Những để xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng An Bình – Cn Hà Nội.
3.2.1 Tăng cường công tác tiếp thị.
3.2.2 Cải tiến quy trình cho vay
3.2.3 Mở rộng hình thức tín dụng
3.2.4 Tăng cường công tác thẩm định và kiểm tra giám sát các khoản tín dụng đã cấp
3.2.5 Đa dạng hóa phương thức xử lý nợ quá hạn
3.2.6 Giải pháp về lãi suất
3.2.7 Gia tăng tiện ích cho khách hàng
3.2.8 Nâng cao chất lượng đỗi ngũ công nhân viên
3.2.9 Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên ngành
3.3.2 Kiến nghị với NHTM An Bình – CN Hà Nội
3.3.3 Kiến nghị với hội sở ABBank
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan