[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm vốn huy động và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm dân cư
1.1.3. Khái niệm tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm
1.1.4. Đặc trưng của tiền gửi tiết kiệm huy động từ dân cư
1.1.5. Phân loại tiền gửi tiết kiệm dân cư
1.1.6. Ý nghĩa của nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm dân cư
1.1.7. Một số quy định về huy động tiền gửi tiết kiệm
1.1.8. Ý nghĩa và quy chế bảo hiểm tiền gửi
1.2. Hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm
1.2.2. Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – VIB CHI NHÁNH PHẠM NGỌC THẠCH
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chính
2.1.3. Bộ máy cơ cấu tổ chức và chức năng từng bộ phận
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHẠM NGỌC THẠCH
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
3.1.1. Mục tiêu phấn đấu chung
3.1.2. Các mục tiêu cụ thể
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
3.2.1. Gắn liền công tác huy động nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm dân cư với sử dụng vốn có hiệu quả
3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư
3.2.3. Tăng cường hoạt động quảng cáo, tiếp thị
3.2.4. Chú trọng chính sách khách hàng, phát huy tối đa yếu tố con người
3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị, đề xuất
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan